Ústav výživy zvířat a pícninářství

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Sekretariát: Hana Jahnová
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště

 

 

logo