Zahradnická fakulta

Valtická 337, 69144 Lednice

Web:www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.me
Telefon:+420 519 367 211
 
Děkan:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemník:Ing. Eva Spěváková

 

 

logo