2016

 •     OBD

  

2015 

 • Feeding stuffs and feed mixtures - Balabánová, Hošková, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 102 s. ISBN 978-80-7509-394-3.
 • Nutrition Basics and Reproduction of Breeding Pigs - Horký, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 90 s. ISBN 978-80-7509-303-5. 
 • Picture atlas of feeds - Vyskočil a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 116 s. ISBN 978-80-7509-403-2.

    

2014

 •   Garlic pests and their influence on yield in regional agricultural areas - Sapáková a kol., Brno: Mendel University in Brno, 2014. 68 s. ISBN 978-80-8077-408-0.
 • Chov strakatého skotu - Doležal a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 287 s. ISBN 978-80-7509-258-8.
 • Mammary glands: Anatomy, development and diseases - Rucker a kol., New York: Nova Science Publishers, 2014. 281 s. ISBN 978-1-62948-856-1.
 • Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku skotu - krávy - české strakaté plemeno - Hřeben a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7375-963-6.
 • Mycotoxins and molecular mass thiols in the grass forages - Skládanka a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 52 s. ISBN 978-80-7509-140-6.
 • Nové poznatky v oblasti mastitid přežvýkavců - Balabánová a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 90 s. ISBN 978-80-7509-178-9.
 • Ošetřování travních porostů zaměřené na produkci a kvalitu píce - Skládanaka  a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 50 s. ISBN 978-80-7509-141-3.
 • Pastva malých přežvýkavců v chráněných oblastech - Veselý, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 68 s. ISBN 978-80-7509-125-3.
 • Pastva skotu - Skládanka a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 244 s. ISBN 978-80-7509-145-1.
 • Penzum znalostí z myslivosti - Vosátka a kol., Praha: Druckvo s.r.o., 2014. 880 s. ISBN 978-80-87668-09-2.
 • Pícninářské pokusy Ústavu výživy zvířat a pícninářství - Knot a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 62 s. ISBN 978-80-7509-097-3.
 • Pícninářství - Skládanka a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7509-111-6.
 • Polní pokusy ve Výzkumné pícninářské stanici Vatín - Skládanka a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 42 s. ISBN 978-80-7375-688-8.
 • Škodlivé mikroorganismy v zemědělství - Horký, Hošková, Balabánová, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 36 s. ISBN 978-80-7375-965-0.
 • The influence of trace elements on the quality of ejaculate and anti-oxidant potential of boar semen - Horký a kol., Brno: Mendel University in Brno, 2014. 66 s. ISBN 978-80-7509-135-2.
 • Výnosy, kvalita a zdravotní bezpečnost píce na konci vegetačního období - Skládanka, Skládanková, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 68 s. ISBN 978-80-7509-144-4.
 • Využitie bioindikačných numerických hodnot v obhospodarovaní trávnych porastov - Vozár a kol., Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 54 s. ISBN 978-80-7509-131-4.
 • Výživa a krmení drůbeže - Zelenka, Olomouc: Agriprint s.r.o., 2014. 160 s. ISBN 978-80-87091-53-1.

    

2013

 • Hodnocení krmiv pro dojnice - Třináctý a kol., Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013. 592 s. ISBN 978-80-260-2514-6.
 • Myslivost - Vosátka a kol., Praha: DRUCKVO, s. r.o., 2013. 702 s. ISBN 978-80-87668-08-5.
 • Přirozené škodlivé látky v krmivech - Balabánová, Horký, Hošková, Šumperk: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7375-886-8.
 • Regenerace travních porostů a metody studia travních ekosystémů - Horký, Skládanka, Šeda, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 56 s. 1. ISBN 978-80-7375-889-9. 
 • Stájové prostředí - Pospíšilová a kol., Reprotisk, s.r.o.: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 66 s. ISBN 978-80-7375-915-5.
 • Výživa jelení a daňčí zvěře - Faltus a kol., Verměřovice: VVS Verměřovice, 2013. 91 s. ISBN 978-80-260-4372-0.
 • Zoohygiena pastevního prostředí - Řezáč a kol., Reprotisk, s.r.o.: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 54 s. ISBN 978-80-7375-922-3.

   

2012

 • Chováme ovce - Kuchtík a kol., Praha: Brázda s. r. o., 2012. 384 s. ISBN 978-80-209-0390-7.
 • Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat - Doležal a kol., Olomouc: Baštan, 2012. 307 s. 1. ISBN 978-80-87091-33-3.

   

2011

 • Metodika hodnocení kvality píce travních porostů v chráněných krajinných oblastech - Veselý, Skládanka, Havlíček,  Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 32 s. ISBN 978-80-7375-542-3.
 • Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb : analýza polních honiteb včetně zdravotního stavu zvěře, postupy při obnově a péči o krajiiné prvky, dotace na realizaci jednotlivých opatření - Marada a kol., Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 151 s. ISBN 978-80-247-3885-7.

   

2010

 • Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step - III - Veselý, Přidal,  Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 73 s. ISBN 978-80-7375-421-1.  
 • Management pastvy ovcí a změny stavu vegetace NPR Mohelenská hadcová step po obnovené pastvě - Veselý, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 172 s. ISBN 978-80-7375-399-3. 
 • Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 2. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat - Opletal a kol., Praha: Karolinum, 2010. 654 s. ISBN 978-80-246-1801-2.

 

   

 

2009  

 • Masný skot: od A do Z - Zahrádková a kol., Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
 • Organic Agriculture - Šarapatka a kol., Praha: Ministerstvo zemědělství a výživy ČR, 2009. 338 s. ISBN 978-80-86671-69-7.
 • Trávníky pro zahradu, krajinu a sport - Hrabě a kol., Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2009. 336 s. ISBN 978-80-87091-07-4.

   

2008

 • Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry - Zimolka a kol., Praha: Profi Press s.r.o., 2008. 300 s. ISBN 978-80-86726-31-1.
 • Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance - Havlíček a kol., Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7375-237-8.
 • Trávníkářství I - Hejduk, Brno: MZLU v Brně, 2008. 92 s. ISBN 978-80-7375-227-9.
 • Vývoj nového programu dalšího profesního vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy - Hrabě a kol., Brno: MZLU v Brně, 2008. 239 s. ISBN 978-80-7375-242-2.
 • Vzděláváním blíže k zeleni - Hrabě a kol., Brno: MZLU v Brně, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7375-137-1.

   

 

2007

 • Alternative utilisation of agricultural land: the Czech approach to management of natural resources - Havránek a kol., Praha: Rembrandt press, 2007. 145 s. 
 • Doporučený obsah živin v krmných směsích a výživná hodnota krmiv pro drůbež - Zelenka, Heger, Zeman, Brno: Česká akademie zemědělských věd, 2007. 78 s. ISBN 978-80-7375-091-6.
 • Jak splnit požadavky systému "cross-compliance" v oblasti výživy a krmení - Zeman a kol., Brno: Mendelova zemědělská alesnická univerzita v Brně, 2007. 75 s. ISBN 978-80-7375-124-1.
 • Travní porost jako krajinotvorný prvek - Skládanka, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 60 s. ISBN 978-80-7375-045-9.
 • Výživa zvířat v ekologickém zemědělství - Veserlý, Skládanka, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 40 s. ISBN 978-80-7375-065-7.

    

2006

 • Atlas poškození polních plodin - savci - Dvořák a kol., Brno: Ediční středisko MZLU v Brně , 2006. 35 s. ISBN 80-7375-019-8.
 • Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv - Doležal a kol., Brno: AF MZLU Brno, 2006. 247 s. 2248. ISBN 80-7157-993-9.
 • Potreba živín a výživná hodnota krmív pre hydinu - Zelenka a kol., Nitra: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, 2006. 54 s. 16. ISBN 80-88872-59-6.
 • Vše pro trávy a jetelovinotrávy - Hrabě a kol., Olomouc: Ing. Petr Baštan, 2006. 126 s. ISBN 80-903275-5-9.
 • Výživa a krmení drůbeže - Zelenka, Zeman, Praha: ČZT, 2006. 117 s.
 • Výživa a krmení hospodářských zvířat - Zeman a kol., Praha: Profi Press, s.r.o., 2006. 360 s. ISBN 80-86726-17-7.
 • Základy moderní výživy skotu - Mudřík a kol., Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. 270 s. ISBN 80-213-1559-8.

  

2005

 • Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step - II - Veselý,  Brno: MZLU, 2005. 23 s. ISBN 80-7157-881-9.
 • Ekologické zemědělství (II. díl) - Šarapatka a kol., Šumperk: PRO-BIO, 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
 • Influence of Bioplex Mn, Bioplex Zn and Selplex on reproductive performance of laying hens and cockerels - Klecker, Zeman, Nottingham: Nottingham University Press, 2005. 540 s.
 • Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích: (metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi) - Mládek a kol., Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005. 104 s. ISBN 80-86555-76-3.
 • Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro koně - Zeman a kol., Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 120 s. ISBN 80-7157-855-X.
 • Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro králíky - Zeman a kol., Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 62 s. ISBN 80-7157-836-3.
 • Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro ryby - Jirásek, Mareš, Zeman, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 70 s. ISBN 80-7157-832-0.
 • Trvalé travní porosty v ekologickém zemědělství  - Šarapatka, Hejduk, Čížková, Šumperk: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, 2005. 24 s. 
 • Výživa a krmení drůbeže - Zelenka, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 88 s. ISBN 80-7157-853-3.
 • Výživa skotu z hledisek produkční a preventivní medicíny - Dvořák a kol., Brno: Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno, 2005. 117 s. ISBN 80-86542-08-4.

  

2004  

 • Ovce a jejich chov - Horák a kol., Praha: Nakladatelství Brázda, 2004. 304 s. ISBN 80-209-0328-3.
 • Výživa zvířat a nauka o krmivech - Doležal, Brno: MZLU v Brně, 2004. 292 s. ISBN 80-7157-786-3.

 

   

2003

 • Výživa a krmení hospodářských zvířat : III. - Zelenka, Kopřiva, Zeman, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 54 s. ISBN 80-7157-641-7.

   

2002

 • Mohelenská hadcová step - historie vzniku rezervace a jejího výzkumu - Veselý, Brno: MZLU v Brně, 2002. 268 s. ISBN 80-7157-595-X.

      

2001

 • Výživa a krmení prasat - Zeman, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 65 s. ISBN 80-7157-558-5.
 • Změny biotopu - Mohelenská hadcová step - Veselý, Brno: MZLU, 2001. 35 s. ISBN 80-7157-562-3.

  

 

2000

 • Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step - Veselý,  Brno: MZLU, 2000. 44 s. ISBN 80-7157-467-8. 
 • Etologie hospodářských zvířat - Hrouz a kol., Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 185 s. ISBN 80-7157-463-5. 
 • Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro prasata - Šimeček, Zeman, Heger, Brno: MZLU, 2000. 124 s. ISBN 80-7157-124.

 

  

1999

 • Potřeba živin a výživná hodnota krmiv pro drůbež - Zelenka, Zeman, Brno: Česká akademie zemědělských věd, 1999. 61 s. ISBN 80-238-3618-8.

    

1997

 • Výživa a krmení hospodářských zvířat - cvičení - Veselý, Brno: MZLU, 1997. 79 s. ISBN 80-7157-268-3.

   

1995

 • Katalog krmiv: (tabulky výživné hodnoty krmiv) - Zeman a kol., Pohořelice: VÚVZ, 1995. 465 s. ISBN 80-901598-3-4.
 • Krmivářské tabulky - Zeman, Brno: MZLU, 1995. 82 s. ISBN 80-7157-174-1.
 • Výživa dojnic v průběhu mezidobí z hlediska efektivnosti výroby mléka: (metodika) - Zeman, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1995. 30 s.
 • Potreba živín a výživná hodnota krmív pre ošípané - Šimeček, Zeman, Heger, Nitra: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 1994. 77 s. ISBN 80-967057-2-5.

  

1988

 • Výživa a krmení hospodářských zvířat : Návody do cvičení - Veselý, Brno: VŠZ, 1988. 121 s.

   

1987

 • Výživa a krmení hospodářských zvířat - I : (návody do cvičení z výživy) - Zelenka, Brno: Vysoká škola zemědělská, 1987. 184 s.

 

 

logo