Jakub

Proč jsi se přihlásil na doktorské studium?

Už asi od prváku jsem si pohrával s myšlenkou doktorského studia. Při rozhodování mi pomohlo, že experimentální část své diplomky jsem dělal přímo na škole. To mi umožnilo blíže nahlédnout pod pokličku života některých doktorandů našeho ústavu. Hrozně se mi líbila jejich souhra a ochota pomoci jeden druhému. Všichni byli hrozně fajn a já si řekl, že trávit s nimi další roky a být součástí jejich týmu by se mi líbilo. Dost mi taky pomohlo v rozhodování navýšení stipendia doktorandů

Jaké je tvoje téma disertační práce?

Tématem mojí disertační práce je vliv fyzikální struktury krmné dávky na užitkovost, metabolismus a zdraví zvířat. Experimenty budou realizovány při výkrmu brojlerových kuřat, u nosnic, příp. u telat. Nápad na toto téma vznikl poté, co mého školitele oslovila firma zabývající se výrobou krmných směsí, jež projevila zájem o tuto problematiku.

Na čem v současné době pracuješ?

Nyní jsem členem v týmu projektu TAČR Zéta, který se zabývá využitím moučných červů ve výživě drůbeže. Vyšel mi individuální projekt IGA na rok 2020, ten mi umožní financovat část pokusu k mé disertační práci, konkrétně část věnovanou výkrmu brojlerových kuřat. Také jsem nově součástí dvouletého týmového projektu IGA, takže se nudit určitě nebudu.

 

         

 

 

 

logo