Tereza

Proč jsi se přihlásila /co tě motivovalo, na doktorské?

Myšlenka, že bych šla studovat doktorské studium mě napadla až ke konci studia, když jsem zjistila, že by mi univerzita a samotný studentský život chyběl.  Hlavní motivací bylo téma disertační práce.  Získat nové informace a poznatky v oblasti výživy zvířat se mi jevilo jako vhodná varianta pro rozšíření mé praxe. Touha po nových informacích a rozšíření dosud získaných znalostí mě motivovalo k dalšímu studiu. Také možnost vycestovat do zahraničí a navštěvovat různé semináře, konference. Doktorské studium je samo o sobě dobrou zkušeností a praxí do života. 

Jaké je tvé téma disertačky?

V rámci své disertační práce se zabývám antimikrobiálními účinky enkapsulovaných éterických olejů. Tato práce je zaměřena na odstav selat. Odstav selat je pravděpodobně nejvíce stresujícím úsekem v jejich životě. V tomto období se selatům do krmné směsi přidávají vysoké dávky zinku, jako prevence vůči průjmovým onemocněním. My ve spolupráci s krmivářskou firmou vyvíjíme doplněk, který by měl snížit výskyt enterálních patogenních a nepatogenních mikroorganismů. Enkapsulací éterického oleje se předpokládá, že dojde ke zvýšení antimikrobiální aktivity přímo ve střevě. 

Co na doktorátu děláš a jak vypadá tvůj běžný den?

Při studiu mám také možnost spolupracovat na projektech financovaných Technologickou agenturou ČR (TAČR), konkrétně programem Zéta určeným pro mladé pracovníky do 35 let. Ted’ se zaměřujeme na výzkum GPS pastvy skotu a teké spolupracuji  s Evčou Vénusovou na jejím výzkumu.

Mou běžnou denní náplní je práce v laboratoři s mými super kolegy, kde pracujeme na našich projektech. Studium na doktorátu také zahrnuje i práci z kanceláře, kde si vyhledávám různé metodiky a informace ve vědeckých článcích ke svému výskumu, které poté aplikují v laboratoři. 

Co tě baví na doktorátu?

Na doktorátu doktorátu mě baví moji skvělí kolegové, u kterých vím, že když budu mít nějaký problém, tak se na ně mohu spolehnout, a vždy se na ně obrátit. Líbí se mi také různorodost mých pracovních povinností, protože stereotyp není můj kamarád.  Na doktorském studiu se absolutně nenudím. 

 

    

 

 

logo