Lenka

Proč jsi se přihlásila na doktorské?

Nad doktorským studiem jsem začala uvažovat v pátém ročníku navazujícího studia. Zaujala mě možnost prohloubit si stávající znalosti a zejména získat nové vědomosti ve výživě zvířat. Rovněž mě lákal vidina prodloužit si studentský život a v neposlední řadě se mi nechtělo opustit přátele a známé, téměř rodinné prostředí naší fakulty :) 

Jaké je tvé téma disertačky?

 V disertační práci se zabývám využitím dietního selenu ve formě nanočástic. Konkrétně sleduji, jak se nanočástice chovají v živočišném organismu. Díky individuálním projektům Interní grantové agentury, které se mi povedlo získat celkem třikrát, jsem mohla během doktorského studia realizovat 3 pokusy, ze kterých jsem získala celou řadu zajímavých výsledků.

Co tě baví na doktorátu?

 Na doktorátu mě nejvíce baví různorodost práce. Nejde pouze o sezení za počítačem, ale zapojujeme se rovněž do práce na projektech. Účastníme se nejrůznějších seminářů, konferencí, praktických pokusů. 

 Od prvního ročníku jsem měla příležitost podílet se na realizaci nejrůznějších PR akcí v rámci fakulty i univerzity (výstavy a veletrhy, Noc vědců, ples AF, atd.), díky kterým jsem si mohla zlepšit komunikační a organizační schopnosti. Především jsem ale poznala spoustu skvělých lidí, jak mezi spolužáky, tak mezi akademickými pracovníky. 

         

 

 

logo