• Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové

              - QK1810072             

             - termín řešení: 2018 – 2022

             - hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj biofortifikovaných linií hrachu s nižším obsahem kyseliny fytové a/nebo vyšším obsahem nativní fytázy a se zvýšeným obsahem stravitelných forem minerálních prvků (P, Ca, Mg, Fe, Zn, Se) pro tvorbu odrůd se zlepšeným nutričním využitím.

  •   Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin  

              - QJ1510121          

             - termín řešení: 1.1.2015 až 31.12.2018 → ukončený

             - hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Cílem projektu je navrhnout optimální postup při zakládání víceletých pícnin a dále navrhnout či zlepšit některé stávající prvky integrované ochrany víceletých pícnin na orné půdě a na trvalých travních porostech. Řešení projektu bude zaměřeno především na moderní rostlinolékařská opatření vedoucí ve svém důsledku ke zvýšení kvality sklizených produktů (osivo, objemné krmivo) při vyšší ekonomické

efektivitě pro konečného uživatele.

         

 

  • Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

              - QK1720349             

             - termín řešení: 1.1.2017 až 31.12.2019 → ukončený

             - hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Cílem projektu bude vyvinout a otestovat inovativní formu zinku na bázi nanotechnologií (nanokomplexy zinku). Nová inovativní forma zinku bude pro organismus dostupnější v porovnání s dnešními konvenčními zdroji. Hlavním cílem projektu je využít antibakteriálních vlastností zinku za účelem snížení používání antibiotik v chovech prasat (selata). Pozornost bude zaměřena na snížení používání antibiotik a vysokých dávek zinku (oxid zinečnatý) zejména u selat (snížení průjmových onemocnění). U selat budou provedeny mikrobiologické rozbory výkalů. Dále budou vyhodnoceny užitkové vlastnosti prasat od narození přes jednotlivé kategorie až do porážky zvířat v jednotlivých kategoriích. Zároveň budou optimalizovány dávky nanozinku v chovech prasat.

        

  • Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin  

              - QJ1510121          

             - termín řešení: 1.1.2015 až 31.12.2018 → ukončený

             - řešitekal: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Cílem projektu je navrhnout optimální postup při zakládání víceletých pícnin a dále navrhnout či zlepšit některé stávající prvky integrované ochrany víceletých pícnin na orné půdě a na trvalých travních porostech. Řešení projektu bude zaměřeno především na moderní rostlinolékařská opatření vedoucí ve svém důsledku ke zvýšení kvality sklizených produktů (osivo, objemné krmivo) při vyšší ekonomické efektivitě pro konečného uživatele.

         
  • Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat 

              - QJ1510206          

             - termín řešení: 1.1.2015 až 31.12.2018 → ukončený

             - řešitelka: Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Projekt je zaměřen na využití schopnosti pšeničného zrna syntetizovat barevné látky (anthokyany a karotenoidy), která se v běžných odrůdách pšenice nevyskytuje, nebo se vyskytuje jen v nepatrném množství. Běžná pšenice (Triticum aestivum L.) může sice obsahovat velkou škálu různých zajímavých látek ze skupiny polyfenolů, obnovení ztracené schopnosti produkovat anthokyany a karotenoidy by mohlo být znovu využito pro vyšlechtění odrůd schopnýchtyto látky produkovat a poskytovat tak hodnotnější surovinu využitelnou pro dlouhodobou konzumaci výrobků bohatších na tyto látky a i pro krmné účely. 

  • Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží  

              - QJ1310100           

             - termín řešení: 1.1.2013 až 31.12.2017 → ukončený

             - hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Cílem projektu je zvýšení produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zavést nové metody, technologické postupy a systémy pro zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, v neposlední řadě je cílem zavádět systémy hospodařenívedoucí k omezení negativního dopadu klimatických změn. Cíle bude dosaženo zvýšením kvality a zdravotní bezpečnosti objemných krmiv prostřednictvím využítí různých druhů víceletých pícnin, dodržením požadovaných technoogických zásad silážování a zejménavčasným záchytem konzervovaných krmiv obsahujících biogenní aminy. Hypotéza: Včasný záchyt konzervovaných krmiv kontaminovaných klostridiemi a biogenními aminy sníží ekonomické ztráty zemědělského podniku a přispěje k rentabilitě zemědělské prvovýroby.

          

  • Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem  

              - QJ1330189           

             - termín řešení: 1.1.2013 až 31.12.2017 → ukončený

             - řešitel: doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Cílem projektu je řešit za použití nejmodernějších metod výzkumu udržitelnost a rozvoj chovu starokladrubského koně zejména v NH Kladruby nad Labem a to v oblastech, kde existují závažné problémy: - obnova a zkvalitnění travních porostů patřících NH Kladruby nad Labem vč. systému jejich obhospodařování - zavedení analýzy krmiv na nestrukturální sacharidy (NSC) a uplatnění jejich výsledků při sestavování krmných dávek pro starokladrubské koně a uplatnění nutričního programu pro chov STKL v NH Kladruby nad Labem. - snížení četnosti výskytu ortopedických onemocnění, kolik a dalších zdravotních problémů - zdokonalení šlechtitelských postupů GŽZ STKL a zavedení nových metod

reprodukce a úprava zastřešujících pravidel plemenné knihy. - určení vhodné velikosti chované populace, způsobů hodnocení zvířat a organizace plemenitby - metody uchovávání a využívání zmraženého spermatu a zárodků a úprava zastřešujících pravidel pro chov GŽZ.

 

 

logo