• Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtu  

             - 16/002/16210/231/000011           

             - termín řešení: 2019 – 2023

             - řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Projekt se zabývá zavedením IT technologií do zemědělské prvovýroby v chovech prasat. Projekt svým zaměřením reaguje na nástup Průmyslu 4.0, kdy s využitím 3D kamer a specifických modelů automatizuje zemědělskou prvovýrobu v konceptu tzv. chytré farmy. 

    • Spolupráce při zavádění nové technologie v chovu skotu 

             - SZIF, PRV           

             - termín řešení: 2019 – 2020

             - řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Projekt se zabývá využitím nejmodernějších výživářských poznatků s využitím nových technologií pro snížení uhlíkové stopy v chovech skotu.

  • Implementace progresivních postupů v sestavování krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku  

             - 16/002/16210/231/000011           

             - termín řešení: 2017 - 2020

             - řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Předmětem projektu je vytvoření inovativní metodiky, která povede k vytvoření optimálních podmínek pro skotu bez tržní produkce mléka. Na základě této metodiky, vytvořené ve spolupráci s předním výzkumným pracovištěm, v objektech stáje pro chov krav vč. telat a stáje pro odchov jalovic v k.ú. Báňovice provést technologické a vyvolané stavební úpravy doplnit nezbytnou techniku pro krmení a manipulaci s krmivem, stelivem a podestýlkou a správnost metodiky ověřit.

  • Progresivní systémy chovu prasnic

             - spoluřešitel projektu SZIF           

             - termín řešení: 2013 - 2015 → ukončený

             - řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Projekt se zabýval optimalizací krmné základny s využitím kompidentů pro březí a jalové prasnice.

 

 

 

 

logo