Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat

 

Cílem projektu je studovat vliv vybraných fytoaditiv a selenu na parametry výkrmu, metabolismus, výtěžnost a jakost (barvu, strukturu a senzorickou jakost) hlavních výsekových částí vykrmovaných kuřat. Získané výsekové části kuřat aplikovat do výrobku a sledovat, zda fytoaditiva negativně neovlivní senzorickou jakost a údržnost výsledného masného výrobku.

Na projektu se podílí Ústav technologie potravin a Ústav výživy zvířat a pícninářství.       

Termín ukončení projektu je 31. 12. 2022.

             

 

 

logo