Projekt TAČR Zéta

Využití moučných červů ve výživě zvířat 

 

Do roku 2050 je očekáváno zvýšení spotřeby živočišných produktů o 60 až 70 %, korelující s nárůstem lidské populace, která se podle odhadů zvýší na 9 miliard lidí. Tento nárůst spotřeby potravin bude vyžadovat obrovské zdroje, přičemž krmivo je nejnáročnější z hlediska omezené dostupnosti přírodních zdrojů, pokračujícím klimatickým změnám a konkurenci „jídlo-krmivo-palivo“ (Makkar et al., 2014). Pro výrobu 1 kg živočišných produktů je v závislosti na druhu zvířat a podmínkách chovu potřeba 2–15 kg rostlinných materiálů. Obecně se uvádí, že 40–50 % z globální sklizně obilovin je použito pro výrobu krmiv (Profetas 2018). Náklady na konvenční zdroje krmiva (jako je sójový extrahovaný šrot a rybí moučka) jsou velmi vysoké a navíc jejich dostupnost bude, jak se jeví již dnes, v budoucnosti omezena (Makkar et al., 2014).

Tato situace nejspíše zvýší globální konkurenci v oblasti bílkovin pro lidskou spotřebu, pro výrobu krmiv pro zájmová a hospodářská zvířata a bude stimulovat rozvoj alternativních a zároveň udržitelných zdrojů bílkovin. Chov hmyzu by proto mohl jedním z možných alternativních řešení jako zdroj potravin a krmiv, které zdůraznila také FAO (Van Huis et al., 2013). Ve světě již bylo provedeno několik studií o hodnocení hmyzu, hmyzích larev anebo hmyzí moučky jakožto složek krmiva určeného pro některé druhy zvířat, přes to ale je toto odvětví stále ještě na samém počátku (Makkar et al., 2014).

 

Hlavním cílem projektu je zařadit podíl produktů z moučných červů (larvy potemníka moučného Tenebrio molitor) do krmné dávky zvířat (brojlerů a nosnic) ve formě konkrétní krmné směsi. Do konce řešení projektu (2021) bude tedy dosaženo dostupné krmné směsi pro drůbež s podílem moučných červů.

      

 

 

logo