Využití ostropestřece mariánského ve výživě sportovních koní

 

Podání hepatoprotektivních bylinných aditiv, jako je např. ostropestřec mariánský, může být prevencí vzniku zdravotních obtíží a snížení výkonnosti. Fytoaditiva skýtají potenciál pro využití v praxi s nízkým rizikem vzniku vedlejších účinků.

Výtažky ze semen ostropestřece mariánského se využívají při léčbě toxicko-metabolického poškození jater a chronických onemocněních jater. Nejvýznamnější obsahové látky jsou komplexně známy pod názvem silymarin. Flavonoglykany z ostropestřece mariánského jsou přidávány zvířatům do krmiva jako xenobiotická protektiva (eliminace účinků toxických látek, jako jsou např. rezidua pesticidů, mykotoxinů aj.). Biologická dostupnost silymarinu souvisí s několika faktory: obsahem rostlinných metabolitů spřažených se silymarinovým komplexem, dobou extrakce, koncentrací samotných složek silymarinu. Těmto skutečnostem bude přihlédnuto i v metodice pokusu - vyšší denní dávka silymarinu, sledování biochemických ukazatelů krve v různých časových obdobích.

Mezi důsledky dlouhodobé fyzické zátěže koní patří poškození jaterních, svalových a srdečních buněk, dochází k narušení metabolismu (např. hypoalbuminemie, laminitis aj.) a ke snížení sportovní výkonnosti. Pohybová zátěž podmiňuje změny v metabolismu svalů, jater, ledvin a hematologických hodnot.

 Ostropestřec mariánský je stále zkoumanou bylinou v oblasti farmakologie a léčby, v oblasti výživy zvířat jako doplněk stravy (zvýšení denních hmotnostních přírůstků), v oblasti veterinární medicíny (prevence vzniku laminitis).Výstupy projektu budou vycházet z experimentálního podávání ostropestřecových výlisků v krmné směsi, z technologicky nejvhodnější formy (dávka ostropestř. výlisků, stravitelnost silymarinu...) v korelaci s biochemickými parametry krve a to v závislosti na fyzické zátěži koní. 

 

    

    

Měření fyzické zátěže probíhá podobně jako u lidí. V rámci objektivního posouzení letos poprvé během výzkumu použijeme zařízení Polar pro koně - systém fitness hodinek s GPS a hrudních pásů (sledování srdečního tepu).

 

 

logo