Seminář doktorandů

 

V rámci semináře jsou prezentovány metodiky a výsledky doktorských  disertačních prací zpracovávaných na Ústavu výživy zvířat a pícninářství.

 

   

Seminář doktorandů 2020

 

 

 

logo