logoZemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 160
Fax: +420 545 133 199, +420 545 233 075
E-mail: jiri.skladanka [at] mendelu.cz

Vedoucí: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Informace o ústavu


Pracoviště zajišťuje pedagogicko-vědeckou činnost v oblasti výživy zvířat a jejího vlivu na kvalitu živočišných produktů, včetně technologie výroby, konzervace, skladování a úpravy krmiv, krmivářského poradenství, výživy zvířat v ekologickém zemědělství a v oblasti pícninářství a trávníkářství.

Pracoviště zajišťuje výuku na všech stupních studia (bakalářské, magisterské, doktorské) Agronomické fakulty a vybrané předměty na ostatních fakultách.

Ústav nabízí v rámci magisterského studijního programu zootechnika studium oboru KRMIVÁŘSTVÍ. Absolventi oboru krmivářství jsou připraveni pro práci v zemědělské prvovýrobě, v krmivářském průmyslu, v obchodě s krmivy a krmnými aditivy, ve státní kontrole, ve výzkumu, ve školství, pro samostatnou podnikatelskou činnost a zejména pro práci v poradenských službách. O větší počet absolventů je trvalý zájem.

V rámci programu celoživotního vzdělávání pořádá ústav KURZY pro krmiváře, poradce a specialisty - pracovníky zemědělské praxe, kteří se speciálně zabývají problematikou výroby krmiv, konzervací krmiv, skladováním a manipulací s krmivy a nebo technikou krmení jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Společně s Institutem celoživotního vzdělávání je také organizován třísemestrový kurz Trávníky a městská zeleň.

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2021

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2019

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2018

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2017

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2016

Výroční zpráva Ústavu výživy zvířat a pícninářství za rok 2015

 

 

logo