Předměty garantované naším ústavem

Zemědělské inženýrství

Konzervace krmiv 

Odborný jazyk - Angličtina ZI  

Pícninářství a výroba krmiv

Trávníkářství

Profesní zemědělství

Krmení hospodářských zvířat

Management zdraví hospodářských zvířat

Pícninářství 

Travní porosty

Veterinární péče

Fytotechnika

Pícninářství

Zootechnika

Pícninářství

Technika krmení hospodářských zvířat

Výživa zvířat a nauka o krmivech

Základy veterinární medicíny

Agroekologie

Výživa zvířat a nauka o krmivech

 

Doplňující materiály ke studiu našich předmětů naleznete v sekci Podpora výuky

 

 

Seznam všech vyučovaných předmětů

Ústav výživy zvířat a pícninářství