Předměty garantované naším ústavem

Zemědělské inženýrství

Konzervace krmiv 

Pícninářství a výroba krmiv

Trávníkářství

Profesní zemědělství

Krmení hospodářských zvířat

Management zdraví hospodářských zvířat

Pícninářství 

Travní porosty

Veterinární péče

Fytotechnika

Pícninářství

Zootechnika

Pícninářství

Technika krmení hospodářských zvířat

Výživa zvířat a nauka o krmivech

Základy veterinární medicíny

Agroekologie

Výživa zvířat a nauka o krmivech

 

Předměty vyučované předměty v aktuálním semestru

Tisk brožury

 

 

logo