Pro zpřístupnění informací jsou k dispozici multimediální skripta, e-learningové prezentace, odborné knihy či procvičovací programy.