VEDOUCÍ ÚSTAVU

Doc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

ZÁSTUPCI VEDOUCÍHO

Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.

SEKRETARIÁT 

Hana Jahnová

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Ing. Daria Baholet

Ing. Marie Balabánová, Ph.D.

Ing. Iva Čáslavová, Ph.D.

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

MVDr. Kateřina Hauptmanová, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Knot, Ph.D.

Ing. Ivana Koláčková, Ph.D.

MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D.

Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.

Prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Ing. Šárka Starobová, Ph.D.

Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.

DOKTORANDI

Bc. Ing. Lucie Horáková

Ing. Svetlana Malyugina

Ing. Jakub Novotný

Ing. Michal Řiháček

Ing. Barbora Smolková

Bc. Ing. Dana Zálešáková

Ing. Anna Zuzanová

VĚDECKO-VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Daria Baholet

Ing. Iva Čáslavová, Ph.D.

Ing. Hana Dočkalová

Ing. Pavlína Hloucalová

Ing. Ivana Koláčková, Ph.D.

Ing. Jakub Novotný

Bc. Ing. Andrea Roztočilová

Ing. Sylvie Skaličková, Ph.D.

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI PRO VĚDU A VÝZKUM

Monika Juríčková

Barbora Machová

Marta Preissová

MECHANIZÁTOR

Miroslav Straka

EMERITNÍ PROFESOR

Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.