Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově 4

7. 11. 2018 -

Čtvrtý ročník mezinárodní konference pořádané Společností mladých agrárníků ČR se uskuteční se 9. - 10. listopadu na zámku ve Křtinách. Účast i občerstvení je zdarma.

V pátek 9.10.2018 se tradične uskuteční přednáškové bloky zakončené společenským večerem za doprovodu cimbálové muziky Galán.

Sobotní program bude složen ze mše svaté (dle zájmu) a dále exkurzemi na farmy a provozy, které jsou či byly řešitely projektů PRV. Odvoz na exkurze je zajištěn.

Program k nahlédnutí ZDE. Změna programu vyhrazena.

Konference je stejně jako v uplynulých letech pro účastníky zdarma, ale je třeba se přihlásit online na odkazu ZDE.

 

 

logo