Získali jsme nový projekt!

24. 2. 2020 -

Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat

Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat

 

Náš ústav se nově bude věnovat projektu, jehož cílem je studovat vliv vybraných fytoaditiv a selenu na parametry výkrmu, metabolismu, výtěžnosti a jakosti masa kuřat. Prsní a stehenní svalovina bude aplikována do masných výrobků a bude se sledovat, zda fytoaditava negativně neovlivní senzorickou jakost a údržnost finálního výrobku.

Na projektu spolupracujeme s Ústavem technologie potravin.

Více o projektu naleznete zde.

 

 

 

 

logo