Slavnostní otevření nové laboratoře

7. 7. 2020 -

Provoz nové laboratoře slavnostně zahájen

Ačkoli laboratoř je již nějakou dobu v provozu, slavnostní otevření muselo díky pandemii chvíli počkat.

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili nějen vědci a zaměstnanci z Ústavu výživy zvířat, ale i děkan Agronomické fakulty a nová paní tajemnice. Laboratoř se specializuje na výzkum nových trendů ve výživě zvířat, bezpečnosti krmiv a pícninářství. 

      

 

 

logo