Co nás čeká a nemine očima vedoucího Ústavu výživy zvířat a pícninářství

24. 9. 2021 -

Máme za sebou první výukový týden a spousta z nás má určitě spoustu otázek, co nás vlastně čeká. Právě na tyto otázky (alespoň na ty týkající se našeho ústavu :)) nám odpoví vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Co nás tento semestr na univerzitě čeká?

Tento rok je významný nejen pro celou republiku, kterou čekají volby do parlamentu ČR, ale i Mendelovu univerzitu. Čekají nás volby kandidáta na funkci rektora, kdy nejprve v návrhovém kole může každý čelen akademické obce předložit formou elektronického hlasování vlastní návrh. Samotná volba kandidáta na funkci rektora vyvrcholí 18. října na jednání Akademického senátu Mendelovi univerzity v Brně. A stejně tak čekají volby i Agronomickou fakultu, která bude volit nového děkana, resp. kandidáta na funkci děkana.

A co se děje u nás na ústavu?

U nás na ústavu stejně jako na celé univerzitě začal semestr a já doufám a pevně věřím, že dlouho vydrží v prezenční formě tzn. za účasti studentů.

Náš ústav začal učit nové předměty, které jsou součástí nově akreditovaných studijních programů. Připravili jsme nové sylaby těchto předmětů, které chceme více orientovat na využívání SMART technologií a Zemědělství 4.0. Zajišťujeme výuku prakticky u všech studijních programů Agronomické fakulty. Náš ústav přímo garantuje bakalářský a navazující studijní program Zemědělské inženýrství a navazující magisterský studijní program Výživa a krmení hospodářských zvířat.

V oblasti výzkumu bývá zlomový začátek kalendářního roku, kdy projekty startují, ale i nyní nám běží některé nové věci. Zahajujeme například spolupráci s EGD, kde chceme společně rozvíjet smluvní výzkum týkající se druhové diverzity pod elektrovody v krajině, kde chceme podpořit výsev druhově pestrých směsí, které podpoří biodiverzitu nejen rostlin, ale i živočichů. Úspěšně pokračujeme také v projektech zaměřených na výživu drůbeže, na květnaté louky a podporu opylovatelů, ale i zaměřené na skot – konkrétně se jedná o projekt s chytrými obojky, který umožní pastvu bez ohradníků (tento projekt má kouzelný název Bez Pasáka).

V této souvislosti bych rád poděkoval jak akademikům, tak vědeckotechnickým pracovníkům, kteří projekty nejen podávají a snaží se vyhledávat možnosti, ale potom se i úspěšně do řešení projektů zapojují. Dále také akademikům, díky kterým nově akreditované studijní programy vznikly a že náš ústav může dále rozvíjet výuku výživy zvířat a pícninářství.

Na co se tento semestr nejvíc těšíte?

Nejvíc se těším na to, že se uvidím se studenty a to nejen na výuce ale i na dalších akcích. Že se s nimi uvidím na PR akcích fakulty a univerzity, protože i toto setkávání mimo výuku (neformální setkávání) k univerzitě patří a v loňských letech nám to opravdu chybělo. Těším se například na hokejový zápas mezi MUNI a MENDELU, kde doufám, že zase dokážeme vyhrát.

Tento týden je krásně vidět, jak škola díky studentům ožila. Jsem moc rád, když vidím plné chodby a areál, po tom roce a půl je to změna a moc mě to těší.

Jaký máte názor na kontaktní a online výuku?

My jsme rádi, že se konečně můžeme zase vídat se studenty, kdy je vidíme osobně. Online výuka má svoje výhody, ale má i svoje nevýhody. Není úplně příjemné sedět pořád před počítačem, kde nevidíte tváře, ale jen „anonymní kolečka“.  V přímé výuce je lepší interakce mezi učitelem a studenty. Hlavně je to vidět v praktické výuce, která studentům v uplynulém roce chyběla. Doufáme, že výuka bude probíhat celý semestr kontaktně. Každopádně naplno využijeme čas, kdy se můžeme se studenty vidět ve škole.

Myslíte že jsme na našem ústavu připraveni i na přechod na distanční formu výuky?

Myslím, že náš ústav už v loňském roce dokázal rychle přejít na online výuku, učitelé vedli přes MS Teams nejenom výuku, ale i konzultace bakalářských a diplomových prací. První distanční semestr myslím překvapil všechny, nejen nás, ale loňský zimní semestr jsme už byli připraveni a výuka plynule přešla do distanční formy. Nově jsme začali připravovat i různá videa, která můžeme studentům sdílet, abychom byli schopni v případě omezení prezenční výuky studentům srozumitelně prezentovat odbornou problematiku.

Co byste popřál studentům v tomto semestru?

Já bych jim popřál hlavně to, aby případná omezení byla minimální, aby celý tento semestr zvládli nejen ve zdraví, ale hlavně na půdě univerzity, aby nebyl omezen kontakt se školou. Přál bych jim výuku, která jim přinese to, co očekávali v momentě, kdy se přihlásili na Mendelovu univerzitu.