Nová ověřená technologie pěstování béru italského

19. 1. 2023 -

V rámci výstupů několika probíhajících projektů byla vytvořena ověřená pěstební technologie, na které se podíleli vědci z Ústavu výživy zvířat a pícninářství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Oseva, Výzkumný ústav potravinářský Praha, SEED SERVICE, Fakulta architektury ČVUT v Praze a další odborníci z praxe.

Globální změna klimatu (GZK) s sebou přináší řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se již začínají silně projevovat. Jedním z hlavních řešení v současné době se uvádí šlechtění a výběr odolnějších druhů a odrůd, které se lépe přizpůsobí dostupnosti vody v půdě a které budou odolnější vůči novým klimatickým podmínkám. Cílem předkládané pěstební technologie je nabídnout zemědělské praxi alternativní plodinu bér italský /vlašský/ [Setaria italica (L.) Beauv.] s českými vyšlechtěnými odrůdami, které jsou vhodné do stále více se měnících podmínek prostředí České republiky. Tato plodina nabízí vhodnou alternativu k současně pěstovaným obilninám jako zdroj suroviny pro lidskou bezlepkovou dietu, ale i vhodný materiál pro výrobu biomasy nebo krmiva pro zvířata, ale i další možnosti využití např. v krajinářské architektuře

Kompletní znění pěstební technologie si můžete stáhnout zde