Náš kolega vydal novou knihu

21. 2. 2023 -

Kniha s názvem Proměny Mohelenské hadcové stepi vznikla po dlouholetém úsilí našeho kolegy doc. Ing. Pavla Veselého, CSc.

Tato monografie popisuje charakteristiku Mohelenské hadcové stepi, účel ochrany jejího biotopu a zachování jejích významných zástupců flóry a fauny. Pozornost je věnována snaze o hospodářské využití stepi s důrazem na roli pastvy a to jak v rámci hospodářského využití stepi, tak v její ochraně. Dále zkoumá management péče o step a následné strategie realizace této ochrany. Uvádí také přehled jednotlivých praktických kroků, které byly v období let 1945–2021 podniknuty pro ochranu stepi. Krátký úryvek si můžete přečíst zde. Pokud Vás kniha zaujala, můžete si ji zakoupit po e-mailové domluvě u doc. Veselého.