Vědecká konference NutriNet 2024

19. 4. 2024 -

Náš Ústav Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci NutriNet 2024

Ústav výživy zvířat a pícninářství Vás zve na vědeckou konferenci NutriNet 2024, která se zaměřuje na výživu, dietetiku, nutriční fyziologii a zdraví přežvýkavých i nepřežvýkavých zvířat a bude se konat ve středu 4. září v posluchárně C01. Konference je příležitostí pro Ph.D. studenty a jejich možnost prezentace výsledků výzkumných dat, a také pro akademické pracovníky a jejich možnost prezentace výsledků ve formě posteru. Z prezentovaných příspěvků bude vydaný recenzovaný sborník vědeckých prací. Z konference budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, výsledky budou vyhlášeny na společenském večeru, který se bude konat od 18:00 v budově X v areálu MENDELU.

Bližší organizační pokyny a aktuální informace pro účastníky a také šablonu s pokyny pro psaní příspěvku naleznete na webových stránkách konference NutriNET: https://nutrinet.mendelu.cz/35447- nutrinet-2024.

 

Přihlášky na konferenci zasílejte do 19. 5. 2024 prostřednictvím následujícího odkazu: https://forms.office.com/e/rDfq1D9xPv.

 

Těšíme se na Vás!