12. 2. 2020

MendelGrass 2020

ZRUŠENO z důvodu opatření proti šíření COVID-19


13. 11. 2019

Laboratoře pro studenty i veřejnost


29. 4. 2019

Víkend na přelomu srpna a září bude ve znamení oslav "svátku sklizně". V sobotu 31. 8. 2019 se v areálu MENDLEU bude konat Mejdan století, během kterého proběhnou přípravy na nedělní Dožínky století,


15. 4. 2019

46. ročník mistrovské celorepublikové soutěže v orbě se uskuteční 5. 10. 2019 v Žabčicích u Brna u příležitosti 100. výročí Mendelovy univerzity v Brně.


4. 4. 2019

V sobotu 13. dubna 2019 bude v 10:00 zahájen celodenní program v areálu Mendeovy univerzity v Brně spojený nejen s nabýváním vědomostí, ale také se zábavou.


4. 4. 2019

V rámci oslav 100 let od založení univerzity pořádá Ústav výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně tradiční polní den MendelGrass.


7. 11. 2018

Čtvrtý ročník mezinárodní konference pořádané Společností mladých agrárníků ČR se uskuteční se 9. - 10. listopadu na zámku ve Křtinách. Účast i občerstvení je zdarma.


6. 11. 2018

Ve dnech 7.–8. 11. 2018 se uskuteční jubilejní 25. ročník mezinárodní konference posluchačů doktorského studia MendelNet 2018.


12. 12. 2017

6. ročník polního dne MendelGrass se uskuteční ve VPS Vatín dne 16. 5. 2018.


12. 10. 2017

V rámci projektu Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek Vás zástupci Mendelovy univerzity v Brně zvou 12. 10. 2017 na praktickou ukázku pěstování čiroku v podmínkách Školního zemědělského podniku v Žabčicích a poté na odbornou část do kongresového sálu Městského úřadu v Pohořelicích.


 

 

logo